Em vull inscriure al Projecte d'Activitat Física "Tots podem fer marxa atlètica"
 
PROCEDÈNCIA (posar de quina escola veniu o si sou de la Fundació Cors Units)
   
CONSENTIMENT DELS PARES PER REALITZAR L'ACTIVITAT


Al enviar aquest formulari vostè accepta expressament que les seves dades personals siguin incloses en el fitxer automatitzat de màrqueting en conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat d'informar sobre altres serveis en matèria de màrqueting i publicitat que Cors Units realitzi, i en general sobre totes les novetats dels nostres serveis ja existents. El responsable d'aquest fitxer és la Fundació Cors Units amb CIF G-65783268 de l'adreça Rambla de Mercedes 16-18, 1r-1a de Barcelona, davant la qual poden exercir en els termes que exerceix la LOPD 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incloses en els fitxers.

De la mateixa manera, al enviar aquest formulari, vostè accepta que La Fundació Cors Units i El Club d'Atletisme Canaletes-Sant Martí utilitzin les seves imatges, per a una finalitat, exclusiva, de difusió i promoció de l'activitat.

Per a qualsevol cosa adreceu-vos a nosaltres a través del mail: corsunits@fundaciocorsunits.org